Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Ас. биол. Василена Мариянова Несторова-Пенчева

Медицински Колеж, 9004 Варна, бул. „ Цар Освободител" № 84 Катедра: Биология

Катедра: Биология
УС:
Е-поща: v_nestorova@abv.bg / vasilena.nestorova@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 288

 

Биография

​Родена на 09.01.1980г. в гр. Варна, обл. Варненска. През 2003 г. е завършила СУ “Климент Охридски”- гр. София, биологически факултет със специалност “Приложна хидробиология и аквакултури”. Втора специалност в Институт Germaniкum – “Екологична теория и практика в България и Германия”, 2003г. Придобита педагогическа квалификация през 2003.г.От 2007г. е асистент към Катедрата по Биология на МУ “ Проф. Д-р Параскев Стоянов”- гр. Варна.

Участие в  Международен конгрес по Имунология 2009г., гр. Варна. Основни научни интереси в областта на имунологичната хомеостаза.

Публикации

Член на

Дружеството по медицинска биология и генетика