Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​​​​

Академичен състав​​

Катедра по фармацевтични технологии

Ръководител​: Доц.фарм. К​алоян Добринов Георгиев, д.ф. ​​​

Сътрудници:   
      Малина Петкова Василева​ - инженер-химик ​
      Мариела Стефанова Христова – хим. лаборант
      Димитринка Иванова Инджова – хим. лаборант
УС по фармакогнозия
             Доц. фарм. Илия Желев Славов, д.б.  
             Ас. Галина Пламенова Василева
             Aс. маг. фарм Антония Пламенова Кондова

УС по технология на лекарствените форми и биофармация
              Ас. фарм. Мирена Георгиева Добрева 
              Ас. фарм. Вилиана Едурдова Гуглева      
              Ас. фарм. Стефан Раднев Стефанов - курсов ръководител
              Ас. Надежда Антонова Иванова​  - административен асистент