Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​​​​

Академичен състав​​

Катедра по фармацевтични технологии

Ръководител​: Доц.фарм. К​алоян Добринов Георгиев, д.ф. ​​​

Сътрудници:   
      Малина Петкова Василева​ - инженер-химик ​
      Мариела Стефанова Христова – хим. лаборант
      Емилия Тихомирова Маринова - медицински лаборант
      Дарина Борисова Катеринова - медицински лаборант
УС по фармакогнозия
             Доц. фарм. Илия Желев Славов, д.б.  
             Ас. Галина Пламенова Василева
             Aс. маг. фарм Антония Пламенова Кондова
             Ас. Галина Иванова Димова

УС по технология на лекарствените форми и биофармация
             Ас. фарм. Мирена Георгиева Добрева 
             Ас. фарм. Вилиана Едурдова Гуглева      
             Ас. фарм. Стефан Раднев Стефанов - курсов ръководител
             Ас. Надежда Антонова Иванова​  - административен асистент