Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​

Академичен състав

Академичният състав на Катедра Фармакология, токсикология и фармакотерапия включва 8 преподаватели – 3-ма доценти и 5-ма асистенти

Ръководител Катедра:  Доц. д-р Петко П​енков Маринов​ 

Сътрудници: Доц. д-р Мариета Петрова Георги​ева
​Ас. маг. фарм.Стела Тошкова Драгоманова - административен асистент
​Ас. маг. фарм. Надежда Руменова Хвърчанова 
Ас. маг. фарм. Симеонка Димитрова Димитрова 
Ас. маг. фарм. Мая Петрова Радева-Илиева 
​Ас. д-р Габриела Красимирова Кехайова
Зина Петрова Маринова - медицински лаборант

Извън академичния състав, в катедрата работи и един среден техник - технолог по органична и неорганична химия – Кремена Тодорова Георгиева.

Част от преподавателите са завършили квалификационни курсове за интензивно чуждоезиково обучение по английски език, ниво В2 и интензивно чуждоезиково обучение по английски език за фармацевти в МУ – Варна, 2014 година, а така също и други квалификационни курсове: "Фармакотерапия на социално значими заболявания" , "Защита и хуманно отношение към опитни животни, използвани за научни и образователни цели", "Обща и специална фармакология".

Преподавателите от Катедра Фармакология, токсикология и фармакотерапия са членове на Медицинско дружество по Фармакология и Клинична фармакология, Секция по клинична фармакология към Европейска Асоциация по Kлинична фармакология и Токсикология (EACPT), Българска асоциация по затлъстяване и обменни заболявания (BASORD), Български фармацевтичен съюз, Българско пептидно дружество, Европейското пептидно дружество, Асоциация Българска клинична токсикология, Българско дружество по токсикология към EUROTOX и IUTOX, Научно дружество по авиационна, морска и космическа медицина, Дружество по история на медицината, Комисията по етика и качество към РФК – Варна,  Cъюз на учените в България, БЛС.