Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​​​

Академичен състав

​​​​Катедра по биохимия,молекулна медицина и нутрогеномика:


Гл. ас.  Деяна Георгиева Ванкова, д.б.​ ​- административен асистент
биол. Анюта Георгиева Милева - биолог
Сибилия Малчева Иванова - химик

Лаборатория по нутригеномика, функционални храни и нутрацевтици ​​

 Доц. биол. Мария Атанасова Раданова, д.б.