Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Доц. д-р Албена Тодорова Златарева д.м.


Катедра: Фармакология, токсикология и фармакотерапия
УНС:
Е-поща: Albena.Zlatareva@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Завършила е  висше образование-медицина в МУ-Пловдив.След завършване на висшето си образование след  конкурс е назначена за асистент в КАРИТ-МУ-Пловдив.Има  специалност анестезиология и реанимация,а впоследствие и тясна квалификация ,,Лечение на хроничната болка”.Основава първия в града „Кабинет за лечение на болката”,както и е съоснавател на НПО с подобна дейност .

От 2002г-има вече 12 годишен опит и стаж на работа в най-големите фармацевтични компании,като Пфайзер и Актавис,като основно  работи на позиции като мениджър  пазарен достъп,работа с държавни институции,работа с НПО и т.н.

През периода 2005-2009 е депутатски сътрудник към Комисията по здравеопазване към НС.

През 2009 г е назначена като зам-директор на НЗОК с основен ресор „Лекарства и контрол”, член е на Комисия по Позитивен лекрствен списък,Комисия по акредитация на лечебните заведения,както и председател или участник в множество работни групи,касаещи нормативната база в сектор „Лекарствена политика”.

През 2014г(24.06) защитава научна степен "Доктор", специалност: "Фармакология, фармакотерапия, фармакокинетика,
вкл химиотерапия.

От есента на същата година е назначена като хонорован преподавател по „Лекарствена политика” в МУ-Варна ,ФОЗ,факултети по Здравен мениджмънт и Фармацевтичен мениджмънт,вкл рускоезично обучение по специалност „Здравни системи”,а считано от 7.04.2016 е  назначена на длъжност „Доцент” в „Катедра по предклинична и клинична фармакология”.


Публикации


Член на