Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Ангелика Георгиева

Факултет Фармация, ет. 3, лаб. 304​

Катедра: Химия
УС:
Е-поща: angelika.georgieva@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 050, вътр. 2951

 

Биография

През 1992г. завършва ВХТИ "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас, специалност "Технология на полимерите". В Медицински университет – София през 2008г. придобива Следдипломна квалификация - специалност "Санитарна химия". 

Има над 15 години стаж като химик към РЗИ – Варна.

От 2010 г. работи в Медицински университет – Варна, Катедра Химия като химик, участва в разработването и прилагането на аналитични методи и в подготовката на учебния процес. 

Публикации

Член на