Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Aс.маг.фарм Антония Пламенова Кондова


Катедра: Биология
УС: по фармакогнозия и фармацевтична ботаника
Е-поща: antoniakondova@mail.bg Antoniya.Kondova@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 248

 

Биография

​Родена на 21.04.1989г. в гр. Варна.През 2008 година завършва IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио Кюри" гр. Варна. През 2014г. завършва МУ-Варна, Фармацевтичен Факултет. От 2015 г. е асистент към Фармацевтичен Факултет на МУ Варна, Катедра "Фармацевтични технологии".

Публикации

Член на