Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Гл. ас. Богдан Русев Хаджиев д.б.


Катедра: Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика
УС:
Е-поща: bogdanroussev@gmail.com / bogdan.hadjiev@mu-varna.bg
Телефон: +35952677050

 

Биография

​Роден на 21.11.1978 г. в град Пловдив. Завършил магистратура по биология (биомедицинска) в Университет Валенсия (Испания) през 2004 г. След  успешно положен държавен изпит през 2009 г. придобива специалност „Клинична химия" (Биохимия) от Медицински университет - Пловдив. До март 2013 г. е работил в Централна клинична лаборатория на УМБАЛ „Св. Георги" и едновременно с това е бил асистент по биохимия в Катедра „Химия и биохимия" при МУ- Пловдив. Работил е като специалист по Клинична биохимия в Клинична лаборатория на Университетската болница „Д-р Песет Александре" във  Валенсия (Испания) в продължение на една година, където е провел 2 лекционни сесии на специализанти и доктори по темите: „Механизъм на действие на основните наркотици и съвременните методи, които се използват в клиничната лаборатория за тяхното определяне" и „Инструментални специализирани техники в клиничната лаборатория: хроматография, мас-спектрометрия, PCR и атомно абсорбционна спектрофотометрия".
Участвал е в научен проект финансиран от Cooperation in Science and Technology (COST) във  връзка с детекцията чрез HPLC на модифицирани аминокиселини в храната, образувани след термичен процес  в Университет Ерланген (Германия).

Публикации

​b. Roussev Hadjiev (2009). Cooperation in Science and Technology (COST) "Qualitative detection of n-acetil-tryptophane by HPLC in water solution"and"quantitative detection of tryptophane in lactoalbumine by HPLC".​

Научни публикации​

Член на

​Испанската официална колегия на биолозите (Colegio Oficial de Biologos).