Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Доц. д-р Дарина Найденова Христова д.м.

гр. Варна ул. "Брегалница" 3, ет. IV


Катедра: Предклинични и клинични науки
УС:
Е-поща: darina.naidenova@mu-varna.bg
Телефон: +35952606464

 

Биография

Родена на 02.04.1975 г. в гр. Провадия, Варненско. Завършила медицина във МУ – Варна през 2000 г. От 2003 г. е асистент в катедра “Хигиена и БС” на МУ - Варна. Придобита специалност: Хранене и диететика (2010).

Публикации

Има 11 публикации и 10 участия в научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на безопасността на храните и хранителната епидемиология.

Научни публикации​

Отворен достъп

Член на

БДХД, БЛС