Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. Диляна Райчева Димова


Катедра: Химия
УС:
Е-поща: Dilyana.Dimova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677-050

 

Биография

Публикации

Член на