Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Евгения Боянова Вичева

Факултет Фармация, ет. 3, лаб. 302​


Катедра: Химия
УС:
Е-поща: evgenia.vicheva@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 050, вътр. 2887

 

Биография

Месторабота: РИОКОЗ – хим. лаборант, Контрол на храни и води.

Военноморска болница  – химик в  Токсикохимична лаборатория, където е  придобила умения по газова и течна хроматография, работа с компютър.

От 2000 г. работи като  хим. лаборант в Катедра Химия.​

Публикации

Член на