Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Ас. Галина Пламенова Василева

Факултет по фармация - Варна, гр. Варна ул. "Цар Освободител" 84


Катедра: Фармацевтични технологии
УС:Фармакогнозия
Е-поща: Galina.Vasileva@mu-varna.bg
Телефон: +359/52 677 248

 

Биография

​Родена на 10.09.1987 г. в гр. Силистра. През 2014г. завършва МУ-Варна, Фармацевтичен Факултет. От 2015 г. е асистент към Фармацевтичен Факултет на МУ Варна, Катедра "Фармацевтични технологии".

Публикации

Член на