Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Ас. Галя Михайлова Михайлова

бул. Цар Освободител № 84 Б ет. 6, каб. 615 

Катедра: Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика
УС:
Е-поща: moonch1ld@abv.bg/ galya.mihaylova@mu-varna.bg
Телефон: 0895/026153

 

Биография

Родена 1990г. Завършва ПУ „Паисий Хилендарски" като бакалавър по биология, а през 2015г. придобива магистърска степен по биофармацевтична биохимия в същия университет. В периода 2015-2016 е биохимик в Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика при МУ Варна, а от октомври 2016 води упражнения по биохимия.

От април 2016 г. е специализант по „Биохимия". През януари 2018. става докторант в Катедра “Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика“, като тематиката  на настоящия дисертационен труд е свързана с автоантитела срещу компоненти на комплемента при пациенти със системен лупус еритематодес.

Ас. Галя Михайлова има 7 обучения в България и чужбина, между които:

Интензивен курс за техники в аналитичната химия, прилагани в анализа на храни, обучение по европейска програма IPARAF (Intensive Programme for Advanced Residue Analysis in Food), Нант, Франция

Обучение за работа с Biacore 2000, усвояване на метод за проследяване на междумолекулните взаимодействия в реално време основан на повърхностния плазмонен резонанс (в рамките на спечелен проект за българо-френско сътрудничество),Париж, Франция

Теоретичен курс на тема: „Основи на трансплантацията на стволови клетки“, Медицински университет “Проф. Параскев Стоянов”, Варна

Публикации

Член на

Член на Съюза на учените в България и на Асоциация на биохимичните катедри в България (АБКБ)​.