Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ac.фарм. Ивайло Константинов Пехливанов


Катедра: Фармацевтични технологии
УС:Технология на лекарствените форми и биофармация
Е-поща: Ivaylo.Pehlivanov@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

 Роден в гр. Варна 24.08.1979

 През 1998г. завършва 8СОУ "Ал.С.Пушкин "- гр.Варна, със специалност италиански и руски езици.

 През 2001г.  завършва Медицински Колеж към Медицински Университет - гр.Варна, специалност „помощник фармацевт".

 През 2009г. защитава  експериментална дипломна работа за титла "магистрален  доктор" по фармацевтични химия и технологии към Фармацевтичният Факултет на Университета на Науките на  Милано (Facolta' di Farmacia-Universita' degli Studi di Milano) -  технологично-приложен профил, специалност синтез и охарактеризиране на активни вещества.

 През 2009г. е титуляр на стипендия по научна разработка на тема   "Хирални и нехирални молекулярни материали; синтез и охарактеризиране на диазо съединения и Шифови бази като лиганди за метало-органични комплекси" към Фармацевтичния Факултет на Университета на Науките на  Милано, dipartimento - DISMAB.

 През 2010г. полага държавен изпит, упълномощаващ упражняването на професията „Фармацевт" и позволяващ включването в професионалният орден на  гр. Милано. Започва работа като фармацевт-консултант и изготвител на екстемпорални и магистрални лекарствени форми в галеновата лаборатория към аптека  Farmacia METALLA SNC-гр. Милано. От 2013г. заема длъжностите отговорник лаборатория стерилно производство и формулиране (персонализирани инфузионни разтвори за тотално венозно хранене, очни разтвори, персонализирани инжекционни разтвори), отговорник производство медицински хранителни добавки и твърди дозирани лeкарствени форми. 

Публикации

Научни публикации

Preventive effects of the monoterpene Myrtenal on Alzheimer's disease progression on experimental mouse model - AMINO ACIDS 47 (8), 2015

Stela Dragomanova, Lyubka Tancheva, Marieta Georgieva, Almira Georgieva, Christophor Dishovsky, Reni Kalfin, Jordan Hodjev, Dimitrina Atanassova, Nikolai Lazarov, Ivajlo Pehlivanov

Член на

​Ordine dei Farmacisti delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza; SIFAP - Società Italiana FArmacisti Preparatori; SINPE – Società Italiana Nutrizione Parenterale e Enterale