Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. фарм. Ивайло Константинов Пехливанов


Катедра: Фармацевтични технологии
УНС:
Е-поща:
Телефон:

 

Биография

Публикации

Член на