Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Aс. маг. фарм. Ивалина Валериева Василева

Медицински Университет – Варна, Факултет „Фармация", бул. "Цар Освободител" № 84


Катедра: Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт
УС: Фармацевтична химия
Е-поща: Ivalina.Vasileva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Дипломиран магистър-фармацевт при МУ-Варна „Проф. Д-р Параскев Стоянов”, випуск 2015 г.
От 2016 г. е асистент в катедрата по Фармацевтични науки.

Публикации

Член на