Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Кремена Тодорова Георгиева

Адрес: Бул.Цар Освободител 84

Факултет по фармация


Катедра: Фармакология,токсикология и фармакотерапия
УС:
Е-поща: Kremena.Georgieva@mu-varna.bg
Телефон: 052/677050 - вътр.2935

 

Биография

​Родена през 1976 г. в гр. Варна.

Завършва ТИХ „ Дм. Ив. Менделеев" – гр. Варна, със специалност техник – технолог по органична и неорганична химия. 

През 2000г. завършва ТУ – Варна, със специалност еколог – магистър по специалността „Екология и опазване на околната среда".

От декември 2016г. работи като хим. лаборант в Катедра по Фармакология,  токсикология и фармакотерапия, Факултет по Фармация към МУ – Варна.

Публикации

Член на