Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Катедрата по Химия организира кандидат-студентски курс по Химия

Катедрата по Химия организира кандидат-студентски курс по Химия, който  ще се провежда  в периода от 27.10.2013 г. до 30.03.2014 г., само в неделните дни по 5 ч. Курсът ще  включва теория и решаване на задачи и ще бъде с продължителност 100 ч.

Справка за курса:    
   Медицински университет - Варна
   Ул. „Марин Дринов" 55
   Катедра Химия – І ет., Лаборатория 114, кабинет 115
   Телефони:  ц. 052 677 050    вътр. 2641,  2643,  2644
   052/ 677 073,     052/ 677 074

Записвания за курса в катедра Химия – І ет.,  лаб. 114

Начало на курса:   27.10.2013 г.  от  9 ч.  ІІІ аудитория.