Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. Людмила Христова Нанева д.х.


Катедра: Химия
УС:
Е-поща: Ludmila.Naneva@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Родена на 14.10.1975 гр. Варна. Завършила 2010 г. ШУ”Епископ Константин Преславски” гр.Шумен   специалност : Химия - бакалавър и Преподавател по биология и химия – бакалавър. През 2012.г  завършила ШУ”Епископ Константин Преславски” – гр. Шумен -  Инженер по Екологична химия – магистър. От 2012/2015  г. работи  като асистент по Обща и неорганична химия в Шуменски университет. Ръководени занятия по учебни дисциплини : лабораторни  и семинарни упражнения по ОНХ ;' Решаване на задачи в химията''; Упражнения по" Хоспитиране по химия". През 2015 г.  постъпва на работа в Медицински Университет "П. Стоянов" – Варна , като асистент  в катедрата по Химия  към Факултета по Фармация.
През 2019 г защитава ОНС „Доктор“ по Аналитична химия към СУ“Св.Климент Охридски“ гр. София
Допълнително водени дисциплини: Обща и органична химия, Аналитична химия.

Публикации

2019. L. Naneva , M. Nedyalkova,S. Madurga, F. Mas,V. Simeonov „Applying Discriminant and Cluster Analyses to Separate Allergenic from Non-allergenic Proteins"Open Chemistry 2019;17(1):401-407; Published Online: 2019-06-03 | DOI: https://doi.org/10.1515/chem-2019-0045(Q1)

2016 L.Naneva, M.Moskovkina, I.Bangov, "Prediction of gas chromatographic behaver for saturated esters by QSRR approach", Proceedingz of the XIII Conference "Natural Sciences 2015", Универс. Изд. „Еп. К.Преславски",  (2016), p. 27-32.

2015г..Lyudmila Naneva,  Marina Moskovkina, Ivan Bangov „Prediction of gas chromatographic behavior for saturated esters by QSRR approach», Acta Scientifica Naturalis,v.1 T.XXIII(2016);p.27-32

Доклади и участия:

2019г. „Chemistry Today for Tomorrow"

Final conference in the flamework of the project

BG 05M2OP001-2.009-0028 funded by operational program " Science and Education for Smart Growth"-"Creating a model for the prediction of allergenic food proteins using discriminant analysis" Lyudmila Naneva, Miroslava Nedyalkova, Vasil Simeonov

International Scientific Conference – Sofia University" St. Kliment Ohridski" 1 st februari 2019

ISBN 978-954-07-4584-8

20h International workshop on Nanoscience and Nanotechnology (NANO 2018) held on 8-10.11.2018 at the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia." Classification protein groups as allergens and allergens using chaemometric approaches „Lyudmila Naneva1, M. Nedyalkova1, V. Simeonov1

2018г. Участие в обучение "Europe and Beyond: culturial and science diplomacy and challenges to knowledge and academic research" Банско, България.

2018г „22-nd 22-ра Euro QSAR Translation and Health Informatics: Implications for Drug Discovery "2018 и участие в постерна сесия на тема:" APPLYING DISCRIMINANT AND CLUSTER ANALYSIS TO PREDICT ALLERGENICITY OF FOOD PROTEINS"  в гр. Солун – Гърция

2018г. „2-ра Международна конференция и изложение на Зелена химия и инженерство"2018 постерна сесия и работна срещa на тема:"QSAR методи използвани в аналитичната химия",Барселона, Испания

2016 L.Naneva, M.Moskovkina, I.Bangov, "Prediction of gas chromatographic behaver for saturated esters by QSRR approach", Proceedingz of the XIII Conference "Natural Sciences 2015", Универс. Изд. „Еп. К.Преславски",  (2016), p. 27-32.

2015г.- KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY OF SHUMEN FACULTY OF NATURAL SCIENCES DEPARTMENT OF BIOLOGY  SECOND STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE"ECOLOGY AND ENVIRONMENT; Ivelina Stoqnova, L. H. Naneva; presentation "Predicting Biological Activity- Allergenicity Using Discriminant Analysis

2015г. - XIII Национална конференция с международно участие „Природни науки ' 2015", Варна, постер, (2015) Marina Moskovkina, Ljudmila Naneva, Ivan Bangov "Prediction of Gas Chromatographyc retention behavior for saturated esters by QSRR approach "

Участия в проекти:

  1. Проект № BG051PO001-3.3.06/0026, "Развитие и усъвършенстване на междуфакултетска Докторантска програма в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение в СУ",2014-2020 г.
  2. .Проект BG05М2ОР001-2.009-0028 „ Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден"
  3. Проект КП06/2017 ФНИ „ Статистическа оценка на риска от съпътстващи захарен диабет тип 2 заболявания" Входящ номер на проекта ОПР03/7

 

Член на