Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Малина Петкова Василева


Катедра: Фармацевтични технологии
УС:
Е-поща: malina.vasileva@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Родена на 05.02.1961 в гр. Русе. Завършва основно и средно образование в гр.Русе . 1982 завършва Медицински колеж – гр. Варна със специалност помощник фармацевт. От 1987 до 1989 работи на хонорар като преподавател по технология на лекарствата на специалност помощник фармацевт в полувисшия медицински институт гр. Варна. 1998 завършва Висш химико-технологичен университет  гр. София със специалност "Синтез на полусинтетични лекарствени средства – Инженер Химик Технолог"-          степен на образование –магистър. През 1999г. завършва курс "Мениджърът и успехът" при проф. Красимир Иванов гр. София. Притежател на патентно (авторско) право за производство на лодъчни аптечки и право за медицинско сертифициране на плавателни съдове.

Притежава сертификат за продължаващо обучение по Оценка на здравни технологии:
-Модул 1-„Обучение по критична оценка на данни от клинични изпитвания“
-Модул 2-„Критерии/методи,използвани в процеса на ОЗТ“
-Модул-3-„Употреба на международни данни в процеса на ОЗТ“

Притежава удостоверение  N-ф-4548/27.06.17 обучение „Запознаване с изискванията на стандарта БДС
EN  ISO/IEC  17025:2006+AC:2006- изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране“

Публикации

І. Публикации в научни списания
1. Malina Vasileva, Nadya Agova, Svetlana Georgieva, (2017) “Innovations in the use of Opuntia ficus”, Management and Education, Akademic journal, 2017, volume 5, issue 13, pages 83-92, (is indexed in EBSCO Journal Database), pages 111- 115.

ІІ. Участия в научни форуми в България
1. Svetlana Georgieva, Sylvia Stamova, Nadya Agova, Malina Vasileva (2018) - “Antioxidant capacity of some bulgarian antioxidant plants: a review” - 2nd International Conference on Bio-antioxidants (BIO-ANTIOXIDANTS 2018), Varna
2. Svetlana Georgieva, Sylvia Stamova, Nadya Agova, Malina Vasileva (2018) “Health benefits and methods for identiffication of some bulgarian antioxidant plants used for making of herbal sumplements: a review” - 2nd International Conference on Bio-antioxidants (BIO-ANTIOXIDANTS 2018), Varna​

Член на