Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Малина Петкова Василева


Катедра: Фармацевтични технологии
УС:
Е-поща: malina.vasileva@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

​Родена на 05.02.1961 в гр. Русе. Завършва основно и средно образование в гр.Русе - ПМГ. 1982 завършва Медицински колеж – гр. Варна със специалност помощник фармацевт. От 1987 до 1989 работи на хонорар като преподавател по технология на лекарствата на специалност помощник фармацевт в полувисшия медицински институт гр. Варна. 1998 завършва Висш химико-технологичен университет  гр. София със специалност "Синтез на полусинтетични лекарствени средства – Инженер Химик Технолог". През 1999г. завършва курс "Мениджърът и успехът" при проф. Красимир Иванов гр. София. Притежател на патентно (авторско) право за производство на лодъчни аптечки и право за медицинско сертифициране на плавателни съдове.

Публикации

Член на