Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. маг. фарм. Мая Петрова Радева-Илиева


Катедра: Фармакология, токсикология и фармакотерапия
УС:
Е-поща: maya.radeva@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 050/ вътр. 2942

 

Биография

Родена през 1989г. в гр. Силистра. През 2008г. завършва средното си образование в ПМГ „Св. Климент Охридски“, гр. Силистра. През 2010г. започва обучението си по фармация във втория випуск на Факултета по Фармация в Медицински Университет „Проф. д-р Парaскев Стоянов“, гр. Варна. През 2014г. става носител на първата годишна стипендия на Българския Фармацевтичен Съюз за студенти по фармация. Завършва фармация в Медицински Университет – Варна през 2015г. с пълен отличен и е първият абсолвент, носител на наградата „Златен Гален“ във Факултета по Фармация. От 2016г. е асистент в Катедрата по Фармакология, токсикология и фармакотерапия към МУ – Варна.
Специализира фармакология и фармакотерапия и е докторант в Медицински университет - Варна.

Публикации

  • Todorova А., Radeva М., Velcheva А., Georgieva Т., Decheva К. (2014). „New inhalation therapies. The role of the pharmacist in educating patients in correct use of aerosol devices“ – Scripta Scientifica Pharmaceutica, vol. 1, 2014, suppl. 1
  • Тодорова А., Цветкова А., Велчева А., Радева М., Дечева К., Георгиева Т., Агова Н. (2013). „Алергичният ринит – рисков фактор за бронхиалната астма в детска възраст“ – Варненски медицински форум, том 2, 2013, приложение 2, ISSN 1314-8338
  • Тодорова А., Цветкова А., Велчева А., Радева М., Дечева К., Георгиева Т., Агова Н. (2013). „Качество на живот на пациенти с бронхиална астма в детска възраст“ – Варненски медицински форум, том 2, 2013, приложение 2, ISSN 1314-8338

Научни публикации

Член на

Български Фармацевтичен Съюз (БФС)