Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Инж. ас. Миглена Николаева Тодорова


Катедра: Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика
УС:
Е-поща: miglena.todorova@mu-varna.bg
Телефон: +35952677050

 

Биография

​Родена през 1973 г. Завършва магистратура по биология и химия в ШУ “Епископ Константин Преславски” през 2002 г. и  втора магистратура по биотехнологии в Университет „проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас през 2011  г. Има над 10 години стаж като преподавател по химия. От 2014 г. е химик в Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика.

Публикации

Член на