Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Доц. Милка Аспарухова Нашар д.ф.


Катедра: Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика
УС:
Е-поща: milka.nashar@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 050

 

Биография

​Завършила Биологически факултет на СУ “Св. Климент Охридски” като магистър по молекулярна биология през 2002 г. През 2007 г., като докторант към Институт по невробиология – БАН, защитава дисертационен труд, по научната специалност фармакология, на тема “Влияние на фитоестрогените генистеин и нарингенин и 17в-естрадиол върху болковата чувствителност, инфламаторната хипералгезия и метамизоловата аналгезия. Фармакологични и имунохистохимични изследвания”. От 2010 г. е асистент в Катедрата по Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика при МУ – Варна. Основните научни интереси са свързани с проучване потенциала на растителните биофлавоноиди като терапевтици и нутрацевтици при метаболитни нарушения.

Публикации

Научни публикации
  1. Kasakov L., Nashar M., Naydenova E., Vezenkov L., Vlaskovska M. (2010). In vitro studies of the activity of newly sinthesized nociceptin orphanin FQ receptor ligand analogues. Protein and Peptide Letters 17(5), 616-620.
  2. Surcheva S., Nashar M., Surchev L., Kasakov L., Vlaskovska M. (2009). Female castrated rats with neuropathic pain: Behavioural and morphological correlates. J Biomed Clin Res 2 (2), 90-95.
  3. Nashar M., Vlaskovska M., Bozhilova-Pastirova A., Kasakov L. (2006).Behavioral and immunohistochemocal investigations of the effects of phytoestrogens on pain, analgesia, and inflammation: Gender dependency.Neurophysiology 38 (4), 350-353.
  4. Ivanova D., Nashar M., Radanova M., Bratoeva K., Bekyarova G., Kiselova Y. (2012). Modulatory effects of Agrimonia eupatoria L. on proinflammatory cytokines levels in experimental model of metabolic disturbances. Trakia Journal of Sciences. (in press).
  5. Ivanova D., Pavlov D., Eftimov M., Kalchev K., Nashar M., Tzaneva M., Valcheva-Kuzmanova S. (2012). Subchronic toxicity study of ethanol infusion from cotinus coggygria wood in rats. BJAS. (in press).
  6. Ivanova D.,Vankova D., Nashar M. (2012). Agrimonia eupatoria tea consumption in relation to markers of inflammation, oxidative status and lipid metabolism in healthy subjects. ARCH PHYSIOL BIOCHEM. (in press), (doi:10.3109/13813455.2012.729844)
Учебници и учебни помагала:

7.  Иванова, Д, Галунска Б, Нашар М, Павлов Д. ЗАДАЧИ И ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ПО БИОХИМИЯ, Ръководство за студенти по медицина. (2011)© Мeдицински университет “Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна, с. – 164. ISBN 978-954-9685-59-6.​

Член на

​Европейската организация по нутригеномика (NuGО) и Асоциация на биохимичните катедри в България (АБКБ)​