Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Гост-доц. Юличка Събева Събева д.м.


Катедра: Фармакология, токсикология и фармакотерапия
УС:
Е-поща: yulichka.sabeva@mu-varna.bg
Телефон: 0898 397289

 

Биография

Доц. Юличка Събева Събева, д. м. e магистър "инженер - химик", доктор по медицина (1995 г.) и доцент по токсикология (2006 г.).

До 1998 г. е научен сътрудник I-ва степен в Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене – София, Филиал – Варна, Секция "Токсикология".

През 1993 г., по покана на началника на ВМА – София, създава и развива Лаборатория по химико - токсикологични изследвания при МБАЛ – Варна към ВМА, която в качеството на началник успешно ръководи до края на 2014 г.

Работи в областта на промишлената, клиничната, съдебната и аналитичната токсикология, и хроматографските методи за анализ (системен токсикологичен анализ, биомониторинг на токсични нокси и метаболити, анализ на лекарствени средства, фармако- и токсикокинетика, лекарствен мониториринг).

Автор е на 3 изобретения, защитени с авторски свидетелства и една отраслова нормала. Има над 80 публикации в български и международни специализирани научни издания. От 1995 г. като експерт/вещо лице извършва съдебно - химикотоксикологични експертизи на биологични и други материали, както и химически експертизи, съгласно Наредба № 30/27 юни 2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства. Инициатор и съавтор на първото и единствено до сега предложение, направено през 2007 г., за актуализация на Наредба 30.

През периода 1991 – 1995 г. е общински съветник в Общински съвет – Варна (председател на комисията по опазване на околната среда и член на комисията по здравеопазване). През  периода 1995 – 2000 г. е съдебен заседател към Окръжен съд – Варна.  

Публикации

Член на

Член на: Асоциация Българска клинична токсикология,

Българско дружество по токсикология към EUROTOX и IUTOX,

Научно дружество по авиационна, морска и космическа медицина.