Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас.маг.фарм. Надя Василева Агова


Катедра: Катедра по фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт
УНС:по фармацевтична химия
Е-поща: Nadya.Agova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Родена на 15.06.1991г. в град Петрич.
През 2010г. завършва с отличие средното си образование. Дипломира се като магистър по „Фармация“ от медицински Университет-Варна
(випуск 2015).
От 2016 е асистент в Катедра по фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт.
Води лабораторни и семинарни упражнения по дисциплината „Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ“
Специализира Анализ на лекарства

Публикации

Член на