Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас.маг.фарм. Надя Василева Агова

​Медицински Университет – Варна, Факултет „Фармация", бул. "Цар Освободител" № 84


Катедра: Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт
УС: Фармацевтична химия
Е-поща: Nadya.Agova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Родена на 15.06.1991 г. в град Петрич.
През 2010 г. завършва с отличие средното си образование. Дипломира се като магистър по „Фармация“ от Медицински Университет-Варна
(випуск 2015).
От 2016 г. е асистент в Катедра по Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт.
Води лабораторни и семинарни упражнения по дисциплината „Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ“
Специализира Анализ на лекарства

Публикации

Член на