Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Научноизследователска дейност​

Научната работа на Катедрата хронологично се развива в следните направления:

 • ултразвуково въздействие върху биологични обекти,
 • изследване на ултравиолетовата радиация по Варненското крайбрежие,
 • изследване сорбционната способност на алумосиликати,
 • изследване вискоеластичните свойства на човешка кожа,
 • взаимодействие на отрицателни йони,
 • разсейване на високоенергетични протони,
 • поляризационни оптични записи във фотоанизотропни полимери,
 • фотоиндуцирана анизотропия,
 • радиационна защита при работа с източници на йонизиращи лъчения,
 • оценката на дозите на пациентите.
 • гамаспектрометрия на води, храни, почви и др.,
 • триизмерно моделиране на тумори в млечната жлеза,
 • изследване на корозионната устойчивост на лазерно обработени аустенитни стомани,
 • оптични характеристики на храни,
 • лазерна рефрактометрия,
 • математическо моделиране,
 • приложна фотоника,
 • антиоксидантна активност по  DPPH и ABTS,
 • оптични свойства на водно-алкохолни екстракти,
 • изследване на нетрадиционни билкови масла, сокове от диви горски плодове.

Членовете на академичния състав на катедрата са автори на над 250 публикации в наши и чуждестранни научни списания и сборници. Създадено е едно изобретение.

Физици от катедрата организират и провеждат специализирано обучение за придобиване на правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения в медицината.