Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Научноизследователска дейност

Научните направления, в които работят представителите на катедрата са:

  • Технологични, биофармацевтични и фармакокинетични проучвания за създаване на лекарствени форми с контролирано освобождаване
  • Съвременни технологични подходи за получаване на нови лекарствени форми на база биоразградими полимери;
  • Фармакогнозтичен анализ на растителни събстанции, лекарствени препарати и хранителни добавки и фитохимично проучване на известни и нови растителни видове за съдържание на ценни биологично активни вещества;
  • Фармакоикономически проучвания на лекарствената терапия при социално значими заболявания;
  • Синтез на нови органични вещества с потенциално приложение в медицината;
  • Получаване на нови сензорни системи с потенциално приложение във фармацията.​

Научни проекти:​

    • "Оценка на витамин Д статуса при таргетни групи чрез селективен хроматографскли метод за определяне на 25-хидрокси витамин Д" -  гл. изследовател: доц. Б. Галунска. Спечелен научен проект, с отпуснато финансиране от  Фонд "Медицинска наука" при МУ - Варна (2012 г.)​
    • "Технологични, биофармацевтични, биохимични и клинични изследвания за създаване на съвременни лекарствено доставящи системи с проблемни лекарствени вещества за лечение на псориазис, злокачествени пролиферативни заболявания и заболявания на роговицата", гл. изследовател: доц. Б. Галунска. Подаден научен проект към Фонд "Медицинска наука" при МУ - Варна (2013 г.)