Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Ас. д-р Нели Александрова Фиалковска


Катедра: Биология
УС:
Е-поща: neli.fialkovska@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 267

 

Биография

​Родена на 28.08.1974 в гр. Варна. Завършила е медицина във Медицински Университет Варна през 1998 г. Придобива специалност ушни-носни и гърлени болести през 2004 г. в Медицински Университет Варна. Придобива следдипломна квалификация магистър на науките по Аудио- Вестибуларна медицина в Университетски Колеж  Лондон през 2010 г. От 2008 г. до 2013 г. работи в областта на Аудио-Вестибуларната медицина в  Кралската УНГ Болница в Лондон, Националната Болница по Неврология и Неврохирургия Лондон, Националната Детска Болница Лондон,
Университетската Болница Сейнт Джеордж  Лондон. Защитава дипломна работа в областта на аудиологичните тестове за диагностика на централните слухови увреждания при децата в Университетски Колеж Лондон. От 2014 г. е асистент към Катедрата по Биология на МУ " Проф. Д-р Параскев Стоянов"- гр. Варна.

Публикации

Член на

​Български Лекарски Съюз
Британски Лекарски Съюз​