Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

химик Нели Христова Маркова


Катедра: Химия
УС:
Е-поща: Neli.Markova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Публикации

Член на