Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

химик Нели Христова Маркова


Катедра: Химия
УС:
Е-поща: Neli.Markova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

​През 1994г. завършва ВХТИ "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас, специалност "Технология на полимерите и каучука"– Инженер Химик. Придобива магистърска степен по фармацевтичен мениджмънт през 2017г. 

Притежава сертификати за продължаващо обучение по Фитотерапия, Токсикология и  Оценка на здравни технологии:
-Модул 1-„Обучение по критична оценка на данни от клинични изпитвания"
-Модул 2-„Критерии/методи,използвани в процеса на ОЗТ"
-Модул-3-„Употреба на международни данни в процеса на ОЗТ"

От 2019 г. работи в Медицински университет – Варна, Катедра Химия като химик.

Публикации

Член на