Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Николинка Крумова Стоянова


Катедра: Катедра по предклинична и клинична фармакология
УНС:УНС по фармакология и токсикология
Е-поща:
Телефон:

 

Биография

Публикации

Член на