Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Николинка Крумова Стоянова


Катедра: Фармакология, токсикология и фармакотерапия
УС:
Е-поща: N.Stoyanova@mu-varna.bg
Телефон: 0887611367

 

Биография

Родена през 1970 г. Завършва СПТУ- „Проф. д-р Асен Златаров“- гр. Шумен със специалност „среден техник - технолог по органична и неорганична химия ". От 1989 до 1993 г. работи в поделение 22120 гр. Симеоновград като химичен лаборант и от 1996 г. в ХЕИ/РЗИ - гр. Варна като химичен лаборант в лаборатории: „ Атмосферен въздух“,  „Токсикология на храните“, „Химия на храните“, „Води“ и „Козметични продукти, битови химични припарати и дезинфикционни припарати“. От м. април 2015 г. работи като химичен лаборант в Катедра  Фармакология, токсикология и фармакотерапия – Факултет по фармация.

Публикации

Член на