Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Органи за управление

​​Ръководител катедра​: Доц. д-р Петко П​енков Маринов​ ​ ​


Катедрен съвет – включва целия академичен състав​ на катедрата​​

Катедреният съвет взема решения относно разпределението групите студенти по преподаватели, актуализира и приема нови учебни програми, избира ръководителя на катедрата.