Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Радостина Иванова Маринова


Катедра: Предклинични и клинични науки
УС: Фармакология и токсикология
Е-поща: rodimar@abv.bg
Телефон:

 

Биография

​Родена през 1964 г. в гр. Балчик. Завършва ИПЗКССО „ Д-р Н. Николаев „ - гр.Варна – специалност медицински лаборант през 1984 г. Приравнява полувисше образование по същата специалност през 1995 г. в ПМИ – гр.Варна. Завършва бакалавър „ Здравни грижи " към ФОЗ при МУ „ Д-р П.Стоянов " – гр.Варна през 2006 г. Придобива магистърска степен „ Управление на здравни грижи" към ФОЗ при МУ „ Д-р П.Стоянов " – гр.Варна през 2007 г. Притежава сертификати и удостоверения от завършени курсове по английски език, компютри, работа с лабораторна апаратура и паразитология.​

Публикации

Член на