Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Росица Станчева Станчева

Факултет Фармация, ет. 3, лаб. 309 ​


Катедра: Химия
УС:
Е-поща: rositsa.stancheva@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 050, вътр. 2931

 

Биография

​​През 2010 г. завършва АУ-Пловдив, магистърска специалност „Растениевъдна продукция" и придобива следдипломна квалификация „Професионална педагогика". През 2014 г. завършва специалност Екологична химия в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски".

В Медицински университет-Варна постъпва на работа през 2012 г. и като еколог към „Лабораторията по химия на храни и околна среда" извършва лабораторни анализи и дейности свързани с екология и опазване на околната среда и участва в подготовката на учебния процес.

Публикации

Член на