Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Ас.маг.фарм. Симеонка Димитрова Димитрова


Катедра: Фармакология, токсикология и фармакотерапия
УС:
Е-поща: simeonka.dimitrova@mu-varna.bg
Телефон: 052/330147

 

Биография

Родена през 1974 г. в гр. Варна. Завършва МУ-София,Фармацевтичен факултет. От 2015г. е асистент към фармацевтичен факултет на МУ-Варна,катедра  Фармакология токсикология и фармакотерапия"

Публикации

Научни публикации

S. Dimitrova, M. Georgieva. Pharmacological treatment of obesity and overweight and adverse effects related to drug use. Scripta Scientifica Pharmaceutica, 1, 2015, № 2, 39

Член на

​Български фармацевтичен съюз (БФС)