Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

аc. Стефка Петрова Минкова

​ 9004 Варна, бул. „Цар Освободител" № 84, Медицински университет – Варна

Катедра: Физика и биофизика
УС:
Е-поща: stefka.minkova@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 286

 

Биография

​Родена в гр. Горна Оряховица. Завършва висше образование в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски", през 2003 г.,специалност „Физика". През 2015 г. завършва специализация по Медицинска физика. От 2015 г. е асистент в Kатедра „Физика и биофизика" на МУ ─ Варна.

Публикации

10.09.2013г.NEC 13 Symposium: High School Teachers Conference, Varna.

5.05-16.05.2015г. III Студентска научна конференция „От Атома до Космоса", Шумен на тема: „Характеризиране на полеви уред за мониторинг на гама-лъчи в реално време".


Член на