Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Учебна дейност

В Катедрата по фармацевтични науки се обучават студенти по специалностите Магистър - фармацевт и Помощник - фармацевт. Преподават се следните дисциплини:

За специалност Магистър – фармацевт:

 • Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ;
 • Технология на лекарствените форми І и ІІ част и биофармация;
 • Фармакогнозия І и ІІ част;
 • Социална фармация и фармацевтично законодателство;
 • Фармацевтични грижи;
 • История на фармацията.

За специалността Помощник – фармацевт:

 • Технология на лекарствените форми;
 • Социална фармация и фармацевтично законодателство;
 • Фармацевтични грижи.

Избираеми учебни дисциплини:

 • Високоефективна течна хроматография за анализ на фармакологично активни вещества
 • Технология на лечебно-козметични препарати

Летни практики:

Провеждат се летни практики на терен по дисциплината Фармакогнозия за студенти ІІ и ІІІ курс (6 дни по 8 часа).

Към 2013 г. в катедрата се провежда следдипломно обучение на петима специализанти по специалностите: "Технология на лекарствените форми и биофармация" и

"Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика". ​

Учебници и учебни помагала:

  1. Димитров, Д., А. Цветкова, А. Тодорова. Ръководство по Социална фармация и фармацевтично законодателство. София, Медицина и физкултура., 2011, 208 с. ISBN 978-954-420-294-1.