Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ваня Иванова Лаловска

бул. Цар Освободител 84 сградата на Медицински колеж


Катедра: Здравни грижи
УС:
Е-поща: zg@mu-varna.bg ; vanya.lalovska@mu-varna.bg
Телефон: 052677 282

 

Биография

Родена на 03.03.1956 в гр. София. Завършила ОМУ ”Д-р Ненчо Николаев” – гр. Варна през 1977 г. със специалност “Акушерка”. От 1987 г. е преподавател по практика в УС “Акушерка ” в ИПЗКССО – Варна. Завършила през 1989 г. Институт за учители по практика “М. Ив. Калинин” – Сливен. През 1994 г. завършила ПМИ – Варна, а през 2006 г. – МУ – Варна МК с ОКС “Специалист” със специалност “Акушерка”. През 2003 г. завършила ШУ “Еп. К. Преслав-ски” – бакалавър със специалност “Социална педагогика” и специализация “Социална администрация”. През 2005 г. завършила ШУ “Еп. К. Преславски” – магистър, със специалност “Управление на образованието”.

Публикации

Има над 1 публикации и 2 участия в научни конференции с основни научни разработки в областта на обучението на акушерки и оказването на здравни грижи в акушерството и гинекологията.

Научни публикации​

Член на

БАПЗГ