Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Ас. Диана Нейчева Гроздева-Фотева

бул. Цар Освободител 84 сградата на Медицински колеж


Катедра: Здравни грижи
УС: Медицинска сестра
Е-поща: zg@mu-varna.bg ; diana.grozdeva@mu-varna.bg
Телефон: 052677 206

 

Биография

Родена на 14. 02. 1969 г. в гр. Добрич. Завършила ИЗК гр. Варна в специалност „Детска медицинска сестра" през 1990 г. Придобила колежанско образование с професионална квалификация „специалист" в МК – Добрич през 2005 г. Завършила магистратура в специалност „Административен и здравен мениджмънт" във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий" в гр. Велико Търново през 2000 г. През 2013 г. се дипломира като магистър по управление на здравните грижи в МУ Варна. От 1996 г. е преподавател в МК – Добрич. През 2005 г. преминава на същата позиция в МК в гр. Варна, а от 2006 г. е преподавател в Катедра „Здравни грижи" към Факултет по обществено здравеопазване на МУ – Варна.

Публикации

Има над 20 публикации и участия в национални и международни форуми. Участва в творчески колектив като съавтор на учебно помагало по палиативни грижи.

Научни публикации

Член на

БАСЗГ, участва в ръководството на първичното дружество на Асоциацията за втори мандат