Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Тамара Ангелова Цветкова

гр. Варна, ул. Цар Освободител 84, Медицински колеж


Катедра: Катедра по здравни грижи
УС:
Е-поща: zg@mu-varna.bg ; tamara.tsvetkova@mu-varna.bg
Телефон: 052677 206

 

Биография

Родена на 09.07.1960 г. в град Шумен. Завършила Полувисш медицински институт – Шумен (1980) специалност „Детска медицинска сестра”. Дипломирана в Шуменски университет „Еп. Константин Преславски” магистърски степени в специалностите „Социална педагогика” (1996) и „Социални дейности” със специализация „Социална администрация” (2001).

Публикации

Има завършени над 30 квалификационни курсове и семинари, 7 участия в международни проекти, 5 в регионални проекти, 24 участия в научни форуми в страната и с международни участия, съавтор в 2 учебни пособия и отпечатани 2 статии в списание „Здравни грижи”.

Научни публикации

Член на

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи