Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Гл. ас. Красимира Светославова Лалева доктор


Катедра: Социална медицина и организация на здравеопазването
УС:
Е-поща: krasimiralaleva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677164; 0887784070

 

Биография

Завършва Гимназия с преподаване на чужди езици “Никола Йонков Вапцаров”, гр. Шумен с профил английски и френски език през 2003 г. Придобива образователно-квалификационна степен магистър, специалност “Здравен мениджмънт” в Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” гр. Варна, през 2008 г. и магистър, специалност “Обществено здравеопазване” в Маастрихтски университет, гр. Маастрихт, Холандия през 2009 г. От 2010 година е хонорован асистент в катедрата по Социална медицина и организация на здравеопазването. От 2011 година до момента е асистент в катедрата по Социална медицина и организация на здравеопазването към факултета по Обществено здравеопазване на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” гр. Варна.


Публикации

Член на

Научното дружество по Социална медицина, Сдружение с нестопанска цел “Обществено здравеопазване - 99” и Националната мрежа по глобално здраве