Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​

Ас. Мариана Николова Димитрова доктор

бул. Цар Освободител 84 сградата на Медицински колеж​​


Катедра: Здравни грижи
УС:Медицинска сестра
Е-поща: zg@mu-varna.bg ; mariana.dimitrova@mu-varna.bg
Телефон: 052677 206

 

Биография

Родена на 28.11.1959г. в гр. Рудозем. През 1979г. завършва ПМИ „Д-р М. М. Живкова” с ОКС  медицинска сестра. От 26.09.1979г. до 04.11.1980г. работи в детско отделение на Окръжна болница гр.Смолян, като медицинска сестра. От 18.12.1980г. до 30 11.1982г. работи в МЦТХ гр. Варна като медицинска сестра. От 01.12.1982г.до 17.04.2001г. – МБАЛ „Св. Анна – Варна” АД медицинска сестра в ОАИЛ. От 17.04.2001г. до 30.06.2004г. като старша медицинска сестра в същото отделение. През 2005г. завършва МУ – София, Факултет Обществено здраве с ОКС  „бакалавър“ по специалността Здравни грижи и професионална квалификация „Ръководител на здравните грижи и преподавател в медицински колежи“. От 01.07 2004г. до 19.02.2009г. работи като главна медицинска сестра на МБАЛ „Св.Анна-Варна”.  През 2007г. Придобива степен  „магистър“ и професионална квалификация „Мениджър на здравните грижи” в МУ – София. В периода от 06.07.2009г. до 12.09.2011г. – главна медицинска. сестра на СБАГАЛ „Майчин дом” ЕООД гр.Варна. По настояще е асистент в Катедра „Здравни грижи” към ФОЗ на МУ-Варна.

Публикации

Има над 10 участия в научни конгреси.

Научни публикации​

Член на

Член на БАПЗГ