Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Ас. Тодорка Великова Боева доктор

бул. Цар Освободител 84 сградата на Медицински колеж

Катедра: Здравни грижи
УС:Акушерка
Е-поща: zg@mu-varna.bg ; todorka.boeva@mu-varna.bg
Телефон: 052677 282

 

Биография

Родена на 15.04.1977 г. в гр. Провадия, обл. Варненска. Завършила МК-Варна - 1998 г., със специалност „Акушерка”, МУ- Варна - бакалавърска и магистърска степен със специалност „Управление на здравните грижи” - 2006 г. и 2007 г. От 2007 г. е преподавател по Общи и специални сестрински и акушерски грижи към катедра „Здравни грижи”.

Публикации

Има над 7 участия в научни конференции с основни научни разработки в областта на обучението на акушерки и оказването на здравни грижи в акушерството и гинекологията.

Научни публикации

Отворен достъп


Член на

БАПЗГ