Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Ас. д-р Росица Христова Чамова

РЗИ “Брегалница” № 3, ет. ІV


Катедра: Хигиена и епидемиология
УС:
Е-поща: rositsa.chamova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 160

 

Биография

Родена на 07.11.1972г. в гр.Ямбол. Завършила МГ в гр.Ямбол през 1990г. и медицина в МУ-Пловдив през 1996г. Придобита специалност-Спешна медицина/2006г./ Работила е като ординатор в ЦСМП-гр.Ямбол/1996-2005/и в ЦСМП-гр.Варна/2005-2011/. Избрана за асистент по хигиена в катедра”Хигиена и бедствени ситуации” м.октомври2011г.

Публикации

Член на

БЛС