Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​

Aс. д-р Димчо Христолов Томов

гр. Варна РЗИ “Брегалница” № 3, ет. ІV


Катедра: Хигиена и епидемиология
УС:
Е-поща: dimcho.tomov@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 160

 

Биография

Роден на 11.06.1959 г. в гр. Поморие, окр. Бургаски. Завършва медицина във ВМИ – Варна през 1985 г. През периода 1985 – 1986 г. работи в I-ва Градска поликлиника – гр. Добрич като участъков педиатър. От 1986 г. е асистент в катедра „Хигиена и БС“ на МУ – Варна. Придобити специалности: обща хигиена (1992) и трудова медицина (2004).

Публикации

Има над 20 публикации, 40 участия в научни конгреси и 250 експертни оценки. Основните научни разработки са в областта на медицинската екология, трудовата медицина и храненето – оценка на въздействието на различни фактори на жизнената и работната среда върху човешкото здраве и управление на здравния риск на работещите и на населението. Ръководи разработването на специализиран софтуер за оценка на фактическо хранене, който е внедрен в 8 здравни инспекции в страната.

Научни публикации​

Член на

БЛС, ИМАБ, ССТМБ, БДХД, ОЦОСУР, Клуб 9000