Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Aс. д-р Станиела Енчева Порожанова

РЗИ “Брегалница” № 3, ет. ІV


Катедра: Хигиена и епидемиология
УС:
Е-поща: staniela.porojanova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 160

 

Биография

Родена на 14.06.1971 г. в гр. Варна. Завършила медицина във ВМИ Варна през 1996 г. От 2005 г. е асистент в катедра Хигиена на МУ – Варна. Придобити специалности: Обща медицина (2007).

Публикации

Има 8 публикации и 2 участия в научни конгреси. Основни научни разработки са в областта физическо развитие на децата, хранене и готовност за реакция при бедствия.

Научни публикации​

Член на

БЛС