Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​​

Академичен състав

Катедра хигиена и епидемиология​
Ръководител:  Доц. д-р Цонко Паунов Паунов, д.м​.
                        
Сътрудници : Проф. д-р Теодора Тодорова Димитрова, д.м​.​
                        Доц. д-рДарина Найденова Христова, д.м.
Гл. ас. д-р Росиц​​​а Христова Чамова, д.м. - административен асистент     


УС по епидемиология
Ръководител: 
      Гл. ас. д-р Елияна Панайотова Иванова, д.м.​ - административен асистент