Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​​

Академичен състав

Катедра хигиена и епидемиология​
Ръководител: Проф. д-р Теодора Тодорова Димитрова, д.м​.​
                          Доц. д-рДарина Найденова Христова, д.м.
Гл. ас. д-р Росиц​​​а Христова Чамова, д.м. - административен асистент