Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Доц. д-р Бинна Николаева Ненчева д.м.


Катедра: Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания
УС: Оптометрия
Е-поща: bnenkova@gmail.com; binna.nenkova@mu-varna.bg
Телефон: 052/634 901

 

Биография

Д-р Ненчева  завършва  „Медицина" във ВМИ – Варна през 1981 година. От 1981 година е участъков педиатър в гр. Толбухин. От 1983 година е ординатор „Очно отделение" – гр. Толбухин. От 1984 година  е  асистент в Катедра „Очни болести", Медицински университет – Варна. Има придобита специалност „Офталмология" от 1984 година. През 2014г защитава дисертация на тема „Слепота и слабо зрение в Източна България – съвременен подход".

Публикации

Има 29 публикации и участия в научни конференции и конгреси. Основни научни разработки в областта на роговица и злокачествени образувания на клепачите.

Научни публикации​

Отворен достъп

По –важни публикации:

Ivanova, L., Mitov, T., Nenkova, B. – „Diagnostic value of corneal replication method for patients with superficial keratitis" - 5th European Congress of Clinical Microbiology and Infections Diseases,September, 9-11, 1991

Mitov, T., Nenkova, B., Pandova, M. – „Postoperative astigmatism after keratoplasty with a single running suture or interrupted sutures" - XII Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Lisboa,  Portugal, September, 18-22, 1994

Пандова, М., Митов, Т., Контрова, Е., Ненкова, Б. – „Проблеми при трансплантацията на роговица у деца" – научно-практическа конференция на Североизточното офталмологично дружество, С.34-35, 4-5.10. 1995, Варна

Митов, Е., Ненкова, Б., Пандова, М. – „Вариант на пластика при тумори на долен клепач" – научна конференция с международно участие; Проблеми на слепотата в България, 9-10.10. 1995 г, Ст. Загора

Златарова З,Николова С,Камбурова Д, Ненкова Б. - "Злокачествени тумори на клепачите – епидемиология и клинично   протичане",  Български офталмологичен преглед, 2005, бр.3,22-27

Златарова З,Николова С,Камбурова Д, Ненкова Б. "Злокачествени тумори на клепачите – епидемиология и клинично протичане,ретроспективен анализ", доклад, II-ри конгрес на офталмолозите от Югоизточна Европа София, 1-4    юни 2005

Ненкова Б., З.Златарова, С. Николова Оперативно лечение на злокачествените тумори на клепачите; Тумори на окото и очните придатъци, ИЦ"МУ-Плевен", първо издание, Плевен  2006,стр.62-66

Златарова З., Б. Ненкова, Д. Камбурова Критерий ли е хистологичната находка в резекционните линии за реоперация по повод базоцелуларен карцином на клепача?; Тумори на окото и очните  придатъци. ИЦ"МУ-Плевен", първо издание, Плевен  2006,стр.74-79

Zlatarova Z,Hristova R, Nenkova B, Softova E,Rare Malignant eyelid tumours – a case report. Fostering research on rare diseases in Eastern European countries. September 2006: 204-206

Златарова З., Ненкова Б., Софтова Е. Двуетапна хирургия при злокачествени  тумори на клепачите. Тумори на окото и очните придатъци. ИЦ"МУ-Плевен", първо издание, Плевен  2008: 167-170.

Ненкова Б., Златарова З., Софтова Е. Клинико-морфологична характеристика на меланом на увеята. Тумори на окото и очните придатъци. ИЦ"МУ-Плевен", първо издание, Плевен  2008: 33-38.

Златарова З., Ненкова Б. Приложение на пластика по Hughes при реконструкция на големи дефекти на долен клепач. Български офталмологичен преглед 2008; 3:32-37.

Златарова З, Ненкова Б, Лечение на паралитичен ектропион с корекция в медиалния клепачен ъгъл. Реферативен бюлетин по офталмология ISSN 1310-3792, 2009, 5;

Златарова З., Ненкова Б. Възможности за реконтрукция на предната клепачна ламела със свободна кожа. Тумори на окото и очните придатъци. ИЦ"МУ-Плевен", първо издание, Плевен  2010: 91- 97.

Ненкова Б., Златарова З., Иванчева В. Епидемиологичен анализ на злокачествени образувания на клепачите. Тумори на окото и очните придатъци. ИЦ"МУ-Плевен", първо издание, Плевен  2010: 74- 80.

Член на

​Член на Българско дружество по Офталмология, Съюз на очните лекари в България, Асоциация по катарактална и рефрактивна хирургия, БЛС.