Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​

Доц. д-р Елка Игнатова Атанасова д.и.

Медицински университет Варна, ул. Марин Дринов № 55, Варна 9002

ул. „Брегалница" 3, ет. 7, к-т 711


Катедра: Икономика и управление на здравеопазването
УС:Здравно-икономически и финасови анализи
Е-поща: elka1105@yahoo.com ; еlka.atanasova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 165, 052/677 168

 

Биография

Дата и място на раждане:

11.05.1974 г., гр. Ловеч

Образование:

Хуманитарна гимназия „Константин Преславски"- Варна – 1989-1992 г.

Магистърска програма по здравен мениджмънт в Медицински университет – Варна – 1993-1998 г.

Доктор по икономика в Университета в Маастрихт (Холандия) – 2014 г.

Специализации:

Здравна икономика към Медицински университет – Варна – 2003 г.

Курсове за обучение и специализации по здравна политика и обществени комуникации, болнично управление, финансиране на здравеопазването в България, Англия, Швейцария, Холандия.

Академични позиции:

Асистент в Катедрата по здравен мениджмънт – 1999 г.

Ст. асистент в Катедрата по здравен мениджмънт – 2003 г.

Гл. асистент в Катедрата по икономика и управление на здравеопазването - 2007 г.

Преподавателска дейност:

Семинарни упражнения по основи на икономическата тория и икономика на здравеопазването – бакалавърска програма по Здравен мениджмънт

Семинарни упражнения по здравна икономика – магистърска програма по Здравен мениджмънт

Лекции и семинарни упражнения по икономика, организация и финансиране на лечебните заведения - магистърска програма по Здравен мениджмънт

Семинарни упражнения по здравна икономика – бакалавърска програма по Здравни грижи.

Семинарни упражнения по микроикономикс на здравната организация – магистърска програма по Здравни грижи.

Семинарни упражнения по теоретични основи на икономиката на здравния и фармацевтичния сектор - магистърска програма по Фармацевтичен мениджмънт

Семинарни упражнения по приложни аспекти на икономическата теория в здравния и фармацевтичен сектор

Лектор в курсове за обучение и следдипломна квалификация по Здравен мениджмънт

Участие в проекти:

Study on Corruption in the Healthcare Sector - изследователски проект, финансиран от Европейската комисия, 2013

Аssessment of patient payment policies and projection of their efficiency, equity and quality effects in Central and Eastern European countries – научно-изследователски проект по Седма рамкова програма, финансиран от Европейската комисия – 2008 -2013 г.

Българо-швейцарски проект по болнично управление – проект по междуправителствена българо-швейцарска спогодба между Министерство на външните работи – България и Кантон Тичино – Швейцария, финансиран от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество - 2003-2005 г.

Съвместна магистърска програма по здравен мениджмънт – проект на Медицински университет – Варна и Университета в Маастрихт (Холандия), финансиран от Фондация "Отворено общество" – София - 2002-2005 г. и други.

Публикации

Над 30 публикации и над 15 участия в научни конференции в България и чужбина. Основните научни разработки са в областта на финансиране на здравеопазването, потребителските плащания за здравни услуги, анализ на здравната система и др.

Научни публикации​

Отворен​ достъп

1. Dimova A, Rohova M, Moutafova E, Atanasova E, Koeva S, Panteli D, van Ginneken E. Bulgaria: Health system review. Health Systems in Transition, 2012, 14(3):1–186; http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/169314/E96624.pdf

2. Atanasova E, M.Pavlova, Em.Moutafova, B.Rechel, W. Groot. Out-of-pocket payments for health care services in Bulgaria: financial burden and barrier to access. European Journal of Public Health (forthcoming)

3. Atanasova E, M.Pavlova, Em.Moutafova, T.Kostadinova, W. Groot. Patient payments and the empirical analysis of consumer demand for hospital services: an application for Bulgaria.  Society and Economy in Central and Eastern Europe 34 (2), 2012, p 313-338

4. Атанасова Е, Ем. Мутафова, Т. Костадинова. Ефектът на потребителските плащания върху домакинските бюджети в България. Scripta Scientifica Medica, Vol. 43 (7), 2011

5. Atanasova E, et al. What have 10 years of health insurance reforms brought about in Bulgaria? Re-appraising the Health Insurance Act of 1998. Health Policy 102/ 2011, p 263-269

Награди:

Колективна награда на Община Варна "Варна - 2013" за научни постижения в областта на обществените науки за книгата „Bulgaria, 2012. Health System Review" – 2013 г.

Академично отличие „Почетен знак със синя лента" на Медицински университет – Варна за успешното осъществяване на проект по 7-ма рамкова програма „Аssessment of patient payment policies and projection of their efficiency, equity and quality effects in Central and Eastern European countries" и за издигането на международния авторитет на университета – 2014 г.

Член на

Редколегия на сп. „Scripta Scientifica Salutis Publicae” , издание на Медицински университет – Варна.Секретар на сп. "Здравна икономика и мениджмънт", издание на Катедрата по икономика и управление на здравеопазването, Медицински университет – Варна.