Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Доц. д-р Илия Тодоров Тодоров д.м.


Катедра: Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания
УС: Морелечение, физиотерапия и рехабилитация
Е-поща: ilkotodorov@gmail.com ; ilia.todorov@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

1995/2001г. специалност медицина
2002/2007г. специалност физикална и рехабил. медицина
2003/2012 г. "доктор" по научна специалност: "Физиотерапия, курортология и рехабилитация"
от февруари 2015 - доцент в УС „Физиотерапия, рехабилитация и морелечение".
Допълн. квалификация: 2006 - Завършил националните курсове по Мануална Медицина – лектори Доц. Краев и Доц. Тодоров
2009-2010 Курсове I,IIи IIIна DGMM (Немско дружество по Мануална Медицина) в Хановер, Германия – лектори проф. фон Хайман и д-р Витих
2011-12 Първи Национален Курс по Неврална терапия (3 цикъла) – лектор д-р Пилер, Мюнхен, Германия
2011-2012 Национален Курс по Мануална Медицина – лектор Доц. Тодоров
От 4 Март 2003г. лекар – асистент в к-ка по Физиотерапия, Рехабилитация, Морелечение, МБАЛ Св. Марина – Варна, от 12 Март 2007г. лекар – старши асистент, от 2011г. лекар – главен асистент. От 02 Окт 2000 – до 2004 Редовен докторант към катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални болести" научна специалност Физиотерапия, Курортология и Рехабилитация.

Ръководени занятия по учебни дисциплини:

Физиотерапия и рехабилитация
Лечебен масаж
Кинезитерапия

През  2012 г. защита на дисертация "Възможности на някои фактори на физикалната терапия за повлияване на функционалните нарушения на сакроилиачната става"

Публикации

Статии: над 28, Доклади: 3 бр., Монографии: 1 бр.
Участие в научни фо­ру­ми и изсле­дователски проекти: BAYERSPINART/12800 study
FIMMGeneralAssembly – делегат за Република България от 2007 до 2014 всяка година
Секретар на БДММ (Българско Дружество по Мануална Медицина) от 2006
Участие като член на организационния комитет в организацията на редица конференции и научно- практични срещи в България: Павел баня, Велинград, Нареченски бани, Русе, Варна и др.  
Участие като гост-лектор в обучителни курсове по Мануална Медицина в Република Турция от 2012г.

Член на

​БЛС, БАФРМ, БДММ.​